Náročná cesta k dokonalým funkčným prvkom na webe Rizn.sk

Naši klienti sú často prekvapení, keď vidia ako detailne sa venujeme štruktúre, obsahu a jednotlivým prvkom na pripravovanej webovej stránke. Zvykli si na firmy, ktoré vezmú zadanie a doslova ho presunú na web. Bez vlastnej pridanej hodnoty. U nás je to inak. Pri návrhu webovej stránky vznikajú nové služby, nové pohľady na štruktúru produktov, prehodnocujeme určovanie ceny apod. V tomto článku si ukážeme postup tvorby cenníka pre web Rizn.sk.

Analýza a návrh

Ako zadanie nám klient poslal cenové ponuky, ktoré doteraz využíval. Od nás očakával, že to vezmeme a prepíšeme ako tabuľku na webovú stránku. Boli to štyri varianty zložitých cenníkov.

Pozreli sme sa detailne na spoločné a rozdielne položky cenníkov a zistili tak, čo skutočne určuje cenu. Pri prezentácii našich zistení sme klientovi ešte odporúčali upraviť niektoré položky, ktoré len zbytočne komplikujú cenníky. Výsledkom bolo, že sme získali jedinú položku, ktorá rozhoduje o cene – pravidelnosť upratovania celých spoločných priestorov. Ostatné služby sme zoskupili a nazvali ako týždenné doplnkové služby. Vďaka tomu sa nám podarilo štyri strany cenníka zmenšiť na štyri jednoduché balíčky.

Prevedenie do grafickej podoby

Tento návrh nám klient schválil a po dokončení všetkých náčrtov sme aj túto časť previedli do grafickej podoby.

Nový pohľad na vec

Najprv sme sa s klientom zhodli na tomto grafickom návrhu. Neskôr sme sa však na to pozreli z druhého pohľadu. Podarilo sa nám síce zjednodušiť cenník a každý ľahko pochopí podľa čoho sa cena počíta a aká bude. Z pohľadu obchodníka sme však narazili na problém. Konkurenti nášho klienta vypisujú dlhý zoznam služieb, ktoré za podobnú cenu ponúkajú, u nás to nie je vidieť a môže to pôsobiť, že je toho menej. Dostali sme od klienta nové zadanie: Už na prvý pohľad musí byť vidieť všetky služby, ktoré sú v cene. Neľahká úloha. Pripravili sme návrh.

Nesedeli nám farby, voľba programov sa strácala. Hrali sme sa s tým.

Z jednoduchého prvku sa však stal až príliš zložitý. Ukázali sme návrh niekoľkým ľuďom. Nikto si neprečítal sprievodné texty. Odstránili sme ich a znížili tak šum tohto prvku.

Blížime sa k finále

K dokonalosti ešte klientovi chýbalo, aby bolo každému jasné, že všetky vypísané služby má v jednej cene. Pridali sme preto znaky plus.

Záver

A konečne sme v cieli. Nikto nemá rád úpravy štruktúry a obsahu už vo fáze grafických návrhov. Klienti si to však niekedy reálne predstavia až so skutočnou grafikou. My pre to máme pochopenie, nevzdorujeme a sledujeme spoločný cieľ – spraviť čo najlepšiu webovú stránku, ktorá bude skvelým zázemím pre online kampane.

Momentálne pracujeme na zmene určovania cien pobytových balíčkov pre nášho klienta Hotelzochovachata.sk. O tom niekedy nabudúce.