Politika: Možnosti a omezení v online reklamě

Politická reklama není v České republice považována za běžný typ reklamy. Proto je u ní důležité řídit se pravidly jednotlivých reklamních platforem. Nad všemi pravidly však ještě stojí platné zákony České republiky, které regulují (nejen) politický marketing. Pojďme se spolu podívat, kde a jak je možné propagovat politickou stranu či jednotlivce politicky angažovaného.

Po možném ovlivňování vybraných voleb pomocí síly online marketingu je toto téma velmi aktuální a dočkalo se během posledních dvou let mnoha úprav a omezení. Avšak vágnost nařízení Evropské komise stále nechává jednotlivým platformám poměrně volnou ruku v tom, jak se k dané problematice postaví.

Sklik 

V rámci reklamního systému Sklik by vám neměla být politická reklama nijak omezena. Je třeba vždy myslet na legislativní zázemí dané země, zároveň je třeba dodržovat i obecná pravidla této platformy. Sklik jako takový není ani součástí tzv. regulatorního mechanismu, díky kterému je možné dohledat, kdo kampaně financoval.

Google Ads

K cílení volebních reklam je možné použít pouze: zeměpisnou oblast, věk, pohlaví a kontextové sdílení (výběr umístění reklamy na stránku podle tematického obsah, klíčová slova u webů, aplikací či videí). Další typy cílení jako remarketing, cílení na publika, vlastní seznamy zákazníků, geografické okruhové cílení a cílení na publika třetích stran (nahrané seznamy publik) nejsou povoleny.

Reklamy kandidátů do Evropského parlamentu mohou být zobrazovány, pouze pokud jsou distribuovány Googlem ověřeným inzerentem.

Facebook

I Facebook omezuje politickou reklamu. Tou je míněno vše, co se voleb týká, tedy například i iniciativ, které vedou osvětu, aby lidé šli volit. Nemusí za nimi stát žádná politická strana, stačí, že se to dotýká tématu politiky.

Dále je to dle očekávání inzerce, která se týká aktivních politiků a politických stran. Co by vás mohlo překvapit, je fakt, že se toto pravidlo týká i osob, které kandidovaly na veřejně volený post v minulosti a nyní aktivně žádnou politickou kampaň nevedou.

Zároveň Facebook poslední rok důkladně hlídá, kým jsou kampaně financovány. Díky tomu můžeme u veškerých reklam rozkliknout tlačítko, ze kterého se dozvíme, která firma či jedinec reklamu finančně podpořil. Tímto krokem chtěl Facebook zabránit trikům a nekalým praktikám. Prohlášení o financování musí být pravdivé – dejte si na to pozor, Facebook to kontroluje.

Existují i pravidla, jak informovat o identitě financujícího:

  • Přesný název organizace či jméno osoby
  • Nesmí obsahovat vulgarity nebo nevhodný či nerozpoznatelný jazyk
  • Nesmí obsahovat URL adresy či zkratky (výjimkou jsou přímo názvy organizací)
  • Nesmí protiprávně označovat Facebook jako subjekt, který financuje reklamy 
  • Nesmí protiprávně naznačovat, že reklamu platil představitel vlády cizí země
  • Nesmí obsahovat výraz “Platí za to” v jazyce, který duplikuje jazyk poskytnutý Facebookem

Inzerenti, kteří propagují politickou reklamu, musí projít procesem autorizace. Ten je dostupný pouze inzerentům se sídlem v cílové zemi. 

Velkou vlnu nevole způsobily i Trumpovy reklamy během roku 2019 na Facebooku. Ty totiž obsahovaly mnoho zavádějících informací, které byly později vyvráceny. Z toho lze vyvozovat, že v reklamách na Facebooku je možné uvádět nepravdivé informace. Jediné, co ovšem přes automat Facebooku neprojde, jsou sprostá slova – reklamy s vulgaritami Trumpovi Facebook zamítnul.

Do budoucna by Facebook měl zavést několik změn, které prozatím testuje na trhu v USA, kde jsou tyto funkce spuštěny v předstihu kvůli prezidentským volbám.
Do budoucna by uživatelé Facebooku mohli zjistit, nejen proč na ně reklamy cílí, ale i jak velké publikum by měly oslovit. Zároveň by každý uživatel měl mít možnost nahlédnout do “knihovny reklam”, která bude sloužit jako takový archiv reklam, ve kterém se dozvíte proč na vás stránka cílí. Tato možnost je spuštěna od března roku 2019 i v Česku, nově se však dozvíme i informace o velikosti publika a v rámci knihovny bude fungovat lepší filtrování a vyhledávání. Zároveň si každý uživatel Facebooku bude moci zvolit, že chce ukazovat menší množství politických reklam.

Instagram

V pravidlech Instagramu je upozorněno především na to, že u Stories nebo placeného příspěvku z feedu týkajícího se politiky, voleb či sociální problematiky musí být vždy štítek “Platí za to”. Pokud tam nebude, Instagram nabádá k tomu, aby vás sledující nahlásili a co myslíte, že vaše politické oponenty potěší více než maření vašich plánů?

Twitter

Twitter je v českých končinách poměrně okrajovou sociální sítí, aktivně jej používá necelých 400 tisíc lidí. Na Twitteru můžeme v českých končinách najít především novináře, intelektuály či glosátory. Omezení politické reklamy zasáhne především západní státy, kde se Twitter těší vysoké popularitě.

S velkou nelibostí se setkalo zakázání politické reklamy na Twitteru. Ty tedy nebudou moci financovat politické strany či politici, ale zároveň bude možnost vytvářet reklamy ohledně světonázoru či názoru na změnu klimatu.

Affiliate marketing

Politický affiliate marketing je povolený, nejedná se však o formu marketingu, který by byl v tomto odvětví využívaný.

Legislativní omezení politické reklamy v online prostoru

Nejzásadnějším omezením pro online prostor je to, že tři dny před volbami se nesmí zveřejňovat předvolební výzkumy.

Co se týče dalšího omezení, tak dle Zákona o omezení reklamy nesmí inzerce napadat ničí rasu, náboženské přesvědčení, pohlaví a národnost. Zároveň by neměly ohrožovat mravnost lidí a závěrem je i zmínka o tom, že nesmí napadat politické přesvědčení.

Vody online reklamy pro politické účely nejsou zrovna ty, které zvládne každý svépomocí. Pokud si nejste jisti a i nadále chcete podpořit politickou stranu či iniciativu v ČR, ozvěte se naší agentuře. Určitě společně vymyslíme to nejlepší vhodné řešení.