Záměr vyhledávání – Pochopte, co uživatelé vážně hledají

Možná pořád dokola slýcháte velice častou radu, že jednou z nejzákladnějších věcí, kterou vaše SEO potřebuje je tvorba kvalitního obsahu. To je samozřejmě pravda a ruku v ruce s kvalitou obsahu jde také jeho relevance pro uživatele.

Pro to je tedy nezbytné vědět, po čem uživatelé na internetu vážně pátrají aneb pochopit jejich záměr vyhledávání. Google již dnes dokáže celkem dobře tento záměr rozpoznat a vrátit tak uživateli v SERPu výsledky, které se s velkou pravděpodobností jeho dotaz uspokojí.

Záměry vyhledávání se často dělí na následující:

Navigační

  • Uživatel se chce pouze dostat na nějakou stránku, jejíž jméno přímo vyhledává jako například Facebook, Seznam atd.

Jak pokrýt: Jelikož se jedná hledání konkrétního webu, tak zde nic moc děla nelze.

Informační

  • Zde je hlavním záměrem získat více informací ohledně nějakého tématu. Uživatel, tedy ještě není nemá v úmyslu něco kupovat, nicméně už je pomalu na správné cestě. U informačních dotazů často neuvidíme ani placenou reklamu viz příklad na obrázku níže.

Jak pokrýt: Pro tyto typy dotazů, pokud se zaměřujete primárně na e-commerce a ne na tvorbu obsahu, je potřeba mít aktivní blog sekci na vašem webu. Informativní článek na vašem blogu totiž nabízí mnoho příležitostí, jak v uživateli vzbudit zájem natolik, aby se přesunul dále do produktových sekcí.

Příklad informačního dotazu

Transakční

  • Jedná se o vyhledávací dotazy s jasným záměrem si hledanou věc koupit. Může se jednat například přímo o název produktu.

Jak pokrýt: Pro tyto dotazy je potřeba mít připravené kvalitní produktové stránky se všemi SEO náležitostmi.

Příklad transakčního dotazu

Investigativní

  • Jedná se o záměr na pomezí mezi informačním a transakčním. Uživatel by si rád věc či službu daného typu koupil, avšak ještě není rozhodnut pro konkrétní variantu a tak dochází k porovnávání a to i z důvodu, že o daném produktu příliš neví.

Jak pokrýt: Pro tyto dotazy můžete mít připravené vstupní stránky jak na vašem blogu (například „10 dárků pro ni do 2 000 Kč“) a nebo mít přímo připravenou vstupní stránku vytvořenou filtrem.

Příklad investigativního dotazu

Závěrem bych ještě rád uvedl, že často nemusí být úplně lehké podstatu dotazu jasně identifikovat. V tom případě je nejjednodušším řešení zkusit dotaz přímo vyhledat a podívat se, jaké typy výsledků na něj vyhledavač vrací. Mimo je také vhodné se ujistit, že vaše top klíčová slova pokrýváte správným typem stránek. V případě, že vaše stránky neodpovídají uživatelskému záměru, pak je nezbytné je po obsahové stránce předělat a nebo vytvořit vstupní stránky nové. I když se může jednat o hodně práce, tak to s sebou přináší i spoustu příležitostí například v možnosti získání Rich Snippets (informační a investigativní dotazy).

Cítíte, že to je přesně to, co váš potřebuje? Pak nás neváhejte kontaktovat a mi vám nejen se SEO rádi pomůžeme!