Reporty jsou nedílnou součástí naší práce. Na začátku každého měsíce zasíláme klientům zhodnocení měsíce předchozího. Nejlépe totiž za nás mluví naše výsledky, proto do reportu zahrnujeme všechny údaje a metriky, které vypovídají o tom, jak se účtu v daném období vedlo. Tím pádem ale reporty nabírají podobu velkého množství čísel a zkratek, které ne všem mohou připadat srozumitelné. Pokud si nejste jistí, co je pro vás nejdůležitější, přichystali jsme si pro vás přehled toho, co je dobré sledovat bedlivě, co v reportu od nás najdete a proč se tam nachází právě tyto informace. 

Samotný report má několik částí, standardně začíná obecnějším úvodem a souhrnem výkonu celého businessu. Naleznete zde info, jak si váš projekt v průběhu minulého měsíce vedl, kolik se investovalo do reklamy a jaká byla celková tržba, případně jaké byly jiné konverze, které jsou pro vás v tuto chvíli relevantní. Pokud se jedná o e-shop, primárně nás zajímají konverze, náklady a tržby. Je nezbytné si také definovat, jaký atribuční model je preferovaný.

Pokud je váš business založen na službách, přizpůsobujeme report na míru tak, že zohledňujeme metriky a konverze, které jsou pro vás nejpřínosnější. Například odeslání poptávkového formuláře, u brandových kampaní se zabýváme mimo jiné třeba návštěvností na webu, dosahem apod.

Po celkovém zhodnocení daného období následuje rozpad jednotlivých kanálů/zdrojů, které se v marketingovém mixu vašeho projektu vyskytují. Můžete se tak podrobně podívat na výkon jednotlivých kanálů, například PPC, sociálních sítí či zbožových srovnávačů.

U projektů, kde je pro nás primární jiná metrika než konverze ve formě nákupu či přidání do košíku, evidujeme například cenu za konverzi nebo cenu za načtení cílové stránky.

Samozřejmostí rozpadu jednotlivých kanálů je i slovní komentář a přehled činností, které v účtu probíhaly, abyste viděli, co vše se ve vašem účtu během celého měsíce odehrálo. 

V tomto zhodnocení se snažíme přiblížit, jaké kroky byly za jednotlivé oblasti vykonány tak, aby docházelo k co největšímu růstu. Najdete zde i typy reklam a kampaní, které byly v předchozím měsíci spuštěny, nebo naopak pozastaveny. V případě, že v předchozím měsíci proběhla speciální slevová akce, i ta má v reportu své místo. 

Zároveň se snažíme přiblížit, jaké změny se v účtech budou odehrávat v budoucnu. Opět, pokud víme, že poběží časově omezená kampaň (u e-shopů typicky slevové akce), zahrneme zde to, jak se na akci připravujeme, které kampaně budou spuštěny a jaké kanály budou zapojeny.

Neposlední součástí reportu je i meziroční a meziměsíční srovnání, tedy to, jak si účet, kampaně a celý business vedou v porovnání s předchozím měsícem, případně rokem. Tato srovnání jsou důležitá především v celkovém kontextu, kdy vidíme, zda dostatečně funguje komplexní strategie marketingového mixu, či zda ji musíme nějakým způsobem přizpůsobit současné situaci. 

V reportu je tak zjednodušeně podstatné:

  • Zhodnocení reportovaného období: shrnutí výkonu za dané období s ohledem na danou metriku, ke které se výkon váže
  • Evidence splněných úkolů: získáte přehled o tom, co se na projektu udělalo, a do budoucna můžete úkony vyhodnotit, zjistit jejich vliv na růst businessu a podobně
  • Sledované metriky a jejich výkon: vyjádření podílu nákladů na obratu

Nástin výše neznamená, že náš report pro vás bude obsahovat přesně tyto údaje. Každý projekt je jiný a jedinečný a stejně tak i jejich odpovídající reporty. Vždy proto zahrnujeme data, která můžeme vyhodnocovat a reporty vždy co nejvíce přizpůsobujeme našim klientům na míru. 

O tom, jaké metriky je možné sledovat a vyhodnocovat, se rozepíšeme zase třeba příště. Do té doby můžete mrknout třeba na článek o atribučních modelech, které měření také velmi ovlivňují. 🙂