Design brandu a jeho důležitost pro značku

Mezi základ každého brandu patří neodmyslitelně i jeho vizuální stránka. Ta je totiž v rámci komunikace velmi důležitá a pomáhá se šířením povědomí mezi zákazníky a klienty. Celkový design vašeho brandu je třeba si promyslet ideálně před vstupem na trh. Ztrácíte se mezi všemi nezbytnostmi, co všechno to obnáší a co je potřeba si nachystat a připravit? My vám s tím pomůžeme – důležité body, na které je nutné se zaměřit, spolu s vysvětlením, proč jsou nezbytné, jsme připravili do tohoto článku.

Design brandu si můžeme rozdělit do čtyř pomyslných škatulek, které se vzájemně prolínají, a pomocí kterých si můžete sestavit komplexní brand manuál. Ten je dobré mít v ruce ve chvíli, kdy vám podklady budou sestavovat externí subjekty, jež díky manuálu budou přesně znát vaše signifikantní prvky a náležitosti, které musí grafické materiály splňovat.

Logo 

První škatulkou je logo. Je dobré ho mít ve dvou variantách, respektive primární a sekundární. Zatímco primární bude vaším hlavním logem, sekundární jej bude doplňovat. Hlavní logo by mělo obsahovat celý název značky a mělo by se objevovat na místech, kde se s vámi zákazníci setkávají poprvé. Sekundární logo pak můžete využívat na místech, na která se formát primárního loga nehodí. Obě loga by měla být stylově odpovídající. 

Další možností, jak upozornit na svůj brand, je iniciálové označení, anebo symbol. Iniciálové označení (nejčastěji monogram či emblém) se užívá na místech, kam se logo nevejde či nehodí, nebo pokud vás vaši zákazníci již znají. Iniciálové označení může nahradit i symbol, který bude suplovat podpis brandu. Příkladem může být modrý ptáček jako symbol Twitteru nebo nakousnuté jablko pro Apple.

Fonty

Druhou škatulkou jsou fonty, neboli písma. Obecně se doporučuje držet se maximálně tří druhů písem: 

  • písmo pro nadpis 
  • písmo pro paragraf 
  • písmo pro podnadpis/výzvu k akci (CTA) 

Pomocí konzistentního užívání písma můžete docílit toho, že si vás zákazníci lépe zapamatují a k písmu si vytvoří asociaci s vaším brandem. Celý brand pak díky tomu působí sjednoceně a uceleně. Velký výběr fontů poskytuje například stránka dafont.com.

Barvy a barevná paleta

Další součástí designu brandu je barevná paleta, které také slouží k sjednocení a ucelení celéznačky. Pro zákazníky pak funguje na podobném principu jako fonty. Pro barevnou paletu je vhodné vybrat až pět barev, které budou váš brand reprezentovat. Barvy není nutné (a často ani žádoucí) používat všechny najednou, ale každé barvě lze přiřadit určitý účel a určitou roli.

Fotografie 

Posledním bodem, nad kterým se musíte zamyslet, je styl fotografií, které se budou ve vašem brandu objevovat – ať už na webu, sociálních sítích nebo v mailingu. Jejich konzistence je třešničkou na dortu celého brand designu. Fotografie mohou být laděny do studeného či teplého tónu, s vysokou či nízkou saturací nebo kontrastem. Chcete, aby na fotografiích byli lidé? Aby jim bylo vidět do tváře? Hodí se pro vás spíše minimalistické fotografie s větším množstvím volného prostoru nebo detailní záběry? Sepište si pravidla, jaké fotografie by se u vašeho brandu měly objevovat a co je jejich základním pojítkem. Ujasnění těchto pravidel se vám bude hodit i pro sjednocený instagramový feed.