Důležitost komplexní marketingové strategie

Strategie hraje v online marketingu prim. A jejím základním rysem by měla být komplexnost. Je důležité zamyslet se, jaké kanály pro propagaci použijete, jaké výsledky by měly přinést a nastavit je tak, aby fungovaly ruku v ruce, nikoliv odděleně. Jen tak se dočkáte toho, že vaše produkty se budou kupovat, služby budou poptávané, značka poroste. Co to ale pro vás a specialisty, kteří pro váš business pracují, znamená?

Základem je kromě správného nastavení všech kanálů i možnost reagovat na momentální stav na trhu a zajistit, aby kanály byly do určité míry zastupitelné a pomáhaly si, pokud je to potřeba. Zjednodušeně řečeno: když někde zisky utíkají, je nutné vědět, kde je můžeme nahradit, co je třeba posílit a kde můžeme tržby nahnat.

Marketingové kanály jako mušketýři

Příkladem může být jedna z našich strategií, kterou jsme vytvořili pro klienta specializujícího se na prodej šperků, jenž využíval zbožové srovnávače, reklamy na Google a Skliku a na sociálních sítích, konkrétně na Facebooku a Instagramu. Náš cíl byl navýšit obrat e-shopu o zhruba 100 %, čehož jsme chtěli dosáhnout maximální podporou právě zbožových srovnávačů. Počítali jsme s tím, že se nám pravděpodobně výrazně zvýší PNO, ale očekávali jsme zlepšení po dvou až třech měsících, kdy jsme počítali se snížením na původní úroveň.

Vybrali jsme zbožové srovnávače jako nositele návštěvnosti a konverzí z důvodu, že do té chvíle měly vysoký konverzní poměr a vykazovaly skvělé výsledky. Momentální situace na trhu a ceny za propagaci však způsobily, že se zbožové srovnávače s vysokými spendy nedokázaly vrátit na požadované PNO ani po uplynutí tříměsíční lhůty. Proto jsme strategii změnili a zaměřili se na ostatní kanály, zejména sociální sítě, kde došlo k velkému navýšení budgetů a naše PNO se během dvou až tří měsíců dostalo zpět na požadovanou úroveň. 

Díky tomu jsme mohli více investovat i do PPC reklam na Google a Skliku – tyto kanály navíc měly větší a velmi relevantní publika a my jsme tak dokázali zajistit růst celého e-shopu, který konstantně trvá. Celkově se nám last-clickové tržby podařilo meziročně zvednout o více než 500 %, a to jen díky tomu, že jsme správně nastavili strategii a využili všech kanálů.

Co z toho vyplývá?

Pokud bychom se spoléhali jen na jeden marketingový kanál, nikdy bychom nemohli navýšit tržby skrz jiné kanály, nedokázali bychom nasbírat publika, která můžeme napříč kanály využívat, a nedosáhli bychom takového růstu, který se nám podařil. Vždy je tedy důležité myslet na všechny marketingové aktivity jako na celek, který se v případě nouze rozdělí a jedna část může zastoupit tu druhou.