Jak na indexaci stránek a jejich přidání na Google, Seznam a Bing

26. 4. 2020

Indexace stránek je pravděpodobně tou nejzásadnější záležitostí pro každý web, jelikož pokud se stránky nenacházejí v indexu žádného z vyhledávačů, pak v podstatě jako by vůbec neexistovaly a jsou okolnímu světu neviditelné. S neindexovanými stránkami se často, kromě nových webů, potýkají především webové projekty pracující s velkým objemem URL, kde navíc dochází k časté tvorbě nového obsahu. To, že je totiž nová stránka přidána na web neznamená, že dojde k jejímu okamžitému zaznamenání vyhledávači, jelikož na indexaci stránek má vliv několik faktorů. Nejdříve si však trochu osvětleme, co vlastně indexace webu znamená a co vše tento proces zahrnuje.

Indexace a crawling webu

Každý internetový vyhledávač si vede svoji databázi ohledně webových stránek a informacích o jejím obsahu, jíž se říká index. V první řadě však dochází k tomu, že vyhledávač provádí tzv. „crawling“ nebo-li procházení webu za účelem odhalení nového obsahu a zjištění aktuálního stavu a dostupnosti již nalezených stránek.

Dejme si příklad na Googlu. Pro crawling webu obecně využívají vyhledávače robotů, v případě Googlu je to Googlebot (Seznam má zase Seznambota), který prochází internet a pomocí dostupných odkazů přistupuje na jednotlivé stránky.  

Po crawlingu pak následuje samotný proces zařazení do indexu, kdy jsou stránky ukládány a organizovány v databázi indexu, přičemž poté dochází k vyhodnocení toho, jaká je jejich relevantnost ve vztahu k vyhledávacím frázím, které uživatelé do Googlu (či jiného vyhledávače zadávají). Toto vyhodnocení pak určuje, na jaké pozici ve výsledcích vyhledávání se daná stránka bude nacházet.

Pokud bych měl tedy pojem indexování vysvětlit velice stručně, tak indexace v podstatě znamená přidání stránky do Googlu či jiného internetového vyhledávače.

Co ovlivňuje indexaci webu?

Aby mohl být web zaindexován, tak musí být v první řadě přístupný pro roboty vyhledávačů, aby mohly jeho obsah procházet v rámci crawlingu. U velkých webů pak hraje roli také limit, který mají roboti nastaven pro pravidelné procházení každého webu nastaven – tzv crawl budget. Toto se však týká pouze webů pracujících s objemem URL v rámci vyšších desetitisíců URL a dále. Následující body se však mohou týkat i obyčejného osobního blogu:

1. Nastavení souboru robots.txt

Robots.txt je textový soubor, nacházející se vždy (pokud existuje) na www.vasedomena.cz/robots.txt, který obsahuje pokyny robotům vyhledávačů ohledně procházení vašeho webu. Typicky jsou zde zakázány přístupy do administrativního prostředí (například pro WordPress viz obrázek níže) nebo indexace stránek tvořených dotazy interního vyhledávání.

Ukázka nastavení souboru robots.txt
Ukázka nastavení souboru robots.txt

Na obrázku výše je pro ukázku nastaveno, že všichni roboti mají zákaz přistupovat do obsahu adresáře /wp-admin/ na dané doméně. Velice snadno se však může stát, že je v robots.txt zakázáno nedopatřením procházení celého webu.

Pokud váš web běží na WordPressu, tak zde lze například zakázat kompletní procházení webu robotům a indexaci jediným kliknutím v sekci Nastavení – Zobrazování.

Zákaz prohledávání a indexování webu v administraci WordPressu
Zákaz prohledávání a indexování webu v administraci WordPressu

Pokud vás problematika robots.txt zajímá, tak se můžete dozvědět více v tomto návodu webu Jak psát web.

2. Meta tag robots

Zakázat indexaci lze kromě nastavení příslušných pravidel v robots.txt také přidáním kousku kódu do hlavičky stránky. Tímto způsobem však na rozdíl od hromadného pravidla v robots.txt dojde pouze k zamezení indexace jedné konkrétní stránky, na které se kód nachází.

Ukázka nastavení meta tagu robots na hodnotu noindex,nofollow
Ukázka nastavení meta tagu robots na hodnotu noindex,nofollow

Přeloženo do řeči lidí, tento kód říká robotům vyhledávačů, aby danou stránku neindexovaly a zároveň aby ani neprocházely odkazy z ní vedoucí.

Stránky, u kterých je indexace povolena a následování odkazů rovněž, by měly naopak obsahovat meta tag robots s následující hodnotu:

Ukázka nastavení meta tagu robots na hodnotu index,follow
Ukázka nastavení meta tagu robots na hodnotu index,follow

Nastavení tohoto tagu může mít jisté obměny, například je možné zakázat indexaci stránky, ale povolit následování odkazů (noindex,follow) či to udělat přesně naopak (index,nofollow). Nicméně nejběžněji používané jsou formy, které jsou uvedeny výše, jelikož je takto vygenerují i e-shopová řešení jako je Shoptet a další. Na oficiálním webu má projekt robots.txt zpracovanou dokumentaci, kterou si v případě zájmu můžete pročíst.

3. Neexistující či neaktualizovaný soubor sitemap.xml

Sitemap.xml, nebo-li mapa stránek, je soubor, který by se měl normálně nacházet na www.vasedomena.cz/sitemap.xml a jedná se prakticky o přehledný seznam URL adres, které se na webu nacházejí. Tento soubor je v mnoha případech vytvářen automaticky, pokud je pro tvorbu webu používáno krabicové e-shopové řešení či některý CMS systém, jako je již zmiňovaný WordPress. V takových případech je sitemapa i automaticky aktualizována a jsou do ní přidávány nově vytvořené stránky a již neexistují naopak odstraněny.

Ukázka souboru sitemap.xml u e-shopu Higarden.cz
Ukázka automaticky generovaného souboru sitemap.xml pro e-shop Higarden.cz

Může se však stát, že u některých webů sitemap.xml neexistuje či neobsahuje aktuální URL adresy. To však neznamená, že by byl web nedostupný pro roboty a nedocházelo tak k indexaci. Jak je uvedeno na oficiálním webu sitemaps.org, existence sitemapy pomáhá pouze usnadnit práci robotům a není žádnou zárukou toho, že k indexaci stránek dojde. Nicméně tím, že budeme sitemapu mít, se zvyšuje šance, že k indexaci dojde. Neexistující sitemapa pak může být menším problémem hlavně pro opravdu velké weby jelikož zde může dojít k vyčerpání limitu na procházení, který mají roboti k dispozici bez toho, aniž by nové URL byly objeveny.

Obecně větším problémem však je, když nedochází k její aktualizaci, jelikož v ní pak mohou zůstat nechtěné URL adresy vedoucí na již neexistují stránky, které pak mohou zůstat zaindexované a nějakou dobu vyskytovat ve výsledcích vyhledávání například na Googlu. Takovéto odkazy budou vracet chybovou hlášku 404 – nenalezeno, což není dobře vnímáno jak z hlediska uživatelské, tak ani z hlediska vyhledávačů, které to mohou vnímat jako jistou známku neduhů webu.

Poslední výhodou sitemapy je, že pomáhají řešit problém s osamocenými stránkami na webu, na které nějakou náhodou nevedou žádné odkazy a roboti je tak nemohou objevit. Tím, že se však jejich URL adresy nachází v sitemapě, se stávají dostupné i pro roboty a mohou být indexovány.

4. Na danou stránku v rámci webu nevedou žádné odkazy

Jak již bylo zmíněno v předchozím bodě, to, že není stránka indexována může být jednoduše způsobeno tím, že na ní nevedou žádné odkazy a nebo na ní vedou odkazy, které jsou až příliš hluboko zanořené v informační architektuře. Pokud se vám tedy zdá, že je stránka nezaindexovaná zcela bezdůvodně, zkuste si, jestli je možné se k ní vůbec proklikat. Toto může být značně úmorná práce, takže je lepší využít například nástroj Screamig Frog, který dokáže projít celý web a kromě velkého množství dalších údajů vrátí pro každou URL také informace o Crawl Depth, což je nutný počet kliknutí, který musí uživatel učinit, aby se na příslušnou stránku proklikal z úvodní stránky webu.

Ukázka aplikace Screaming Frog
Výstupní data aplikace Screaming Frog

Pokud je stránka zcela osamocená a nebo má velice vysokou hodnotu Crawl Depth, pak je nutné na ni začít z příslušných stránek odkazovat, přičemž je dobré si pamatovat, že čím výše se bude odkaz nacházet (nejsilnější bude přímo z úvodní stránky webu), tím rychleji roboti vyhledávačů stránku objeví.

Jak zjistím, že jsou moje webové stránky indexované?

Zjistit počet indexovaných stránek lze několik způsoby, které se lehce liší vyhledávač od vyhledávače. Uvedu zde 3 způsoby, jak zjistit stav indexace vašich stránek. Pokud zkusíte všechny způsoby, tak je velice pravděpodobné, že se počty indexovaných stránek jednotlivých výstupů budou do určité míry lišit, což je způsobeno především lehce odlišným fungováním nástrojů. Kapitolou sama pro sebe je pak interní fungování každého z vyhledávačů a proto je velice běžné, že pokud jsou vaše stránky zaindexovány na Googlu, tak nemusí být hned samozřejmě indexované i na Seznam atp.

1. Zjištění indexace pomocí vyhledávacích operátorů

Zda-li jsou jednotlivé URL indexované lze zjistit zadáním speciálním operátoru do vyhledávání. Pro Seznam se jedná o operátor info: (například info:https://www.vasedomena.cz/uvod), který dříve podporoval i Google.

Seznam - Ověření indexace URL pomocí operátoru info:
Seznam – ověření stavu indexace URL pomocí operátoru info:

Bing pak používá operátor url: (url: https://www.vasedomena.cz/uvod)

Bing - Ověření indexace URL pomocí operátoru url:
Bing – ověření stavu indexace URL pomocí operátoru url:

Vzhledem, že operátor info: je již pro Google nefunkční, se nabízí alternativa v podobě jednoduchého zadání URL adresy do vyhledávání. Pokud se pak objeví ve výsledcích vyhledávání na prvním místě, tak je URL adresa indexovaná.

Google – ověření indexace zadáním URL do vyhledávání
Google – ověření stavu indexace zadáním URL do vyhledávání

Nicméně lze využít jiného operátoru a to site:, který vrátí všechny URL (i počet), které se v indexu nacházejí.

Google – Ověření počtu indexovaných stránek pomocí operátor site:
Google – ověření počtu indexovaných stránek pomocí operátor site:

2. Zjištění počtu indexovaných stránek v nástrojích vyhledávačů pro webmastery

Velice efektivně a snadno zjistíte kolik stránek vyhledávače evidují v jejich indexu pomocí jejich vlastních nástrojů pro webmastery, které mimo to nabízejí ještě další užitečné funkce pro monitoring webu. Účet si pro každý nástroj můžete snadno vytvořit bezplatně.

Google Search Console

Pro přihlášení přejděte v menu po levé straně do sekce Index a vyberte možnost Coverage. Následně uvidíte přehled URL vašeho webu rozdělený podle toho, zda jsou URL validní a nebo jsou z nějakého důvodu z indexu vyřazeny. U vyřazených URL pak Google Search Console ukáže i co jejich vyřazení způsobuje (například nasazený meta robots noindex tag) společně s výčtem URL adres, kterých se to týká. Účet založíte zde.

Google Search Console – přehled indexace
Google Search Console – přehled indexace webu na Google

Seznam Webmaster

Český vyhledávač má také svůj vlastní nástroj pro monitorování webu. I přesto, že nenabízí zdaleka tolik funkcí jako nástroj od Googlu, tak zde alespoň základní přehled o indexaci naleznete. Bohužel však v administraci nástroje neuvidíte konkrétní URL adresy. Stav indexace je zobrazen hned v úvodním přehledu po vstupu do účtu do vašeho webu. Účet je možné založit zde.

Seznam Webmaster – přehled indexace webu
Seznam Webmaster – přehled stavu indexace webu

Binq Webmaster Tools

Pokud vás bude zajímat, jak si váš web stojí na Binqu, tak doporučuji založit účet i zde. Tento nástroj nabízí překvapivě asi největší množství funkcí ze všech zmíněných. Kromě ověření stavu indexace Bing Webmaster Tools mimo jiné poskytne základní přehled o tom, jestli váš web není napaden malwarem či nabídne vlastní plánovač klíčových slov. Bing Webmaster Tools nabízí trochu jiný pohled na indexaci a místo většího přehledu v číslech můžete web procházet po adresář a dívat se, jak Bing váš web vnímá a jaké stránky indexuje. Toto je možné pomocí Index Exploreru, který se nachází v sekci Reports & Data v menu po levé straně viz následující obrázek:

Bing Webmaster Tools – Analýza indexace webu
Bing Webmaster Tools – Analýza indexace webu v Index Explorer

3. Zjištění indexaci pomocí ostatních nástrojů

Pokud budete chtít zjistit stav indexace pro vetší seznamy URL, bude pravděpodobně nejefektivnějším volbou sáhnout po nástrojích jako je Marketing Miner nebo Collabim. Oba nástroje nabízí základní účty zdarma a kromě analýzy indexace nabízí množství dalších funkcí.

V Collabimu, který osobně používám nejvíce, stačí zvolit mezi jednorázovými analýzami Analýzu URL, vložit seznam URL adres a poté už je zaškrtnout pro jakou zemi a vyhledávače chcete stav indexace ověřit. Výsledek analýzy pak vypadá následovně:

Collabim - analýza indexace
Collabim – náhled základního výstupu analýzy indexace

Co dělat, když moje stránka není indexovaná?

V případě, že zjistíte, že některé stránky vašeho webu nejsou indexované doporučuji v první řadě projít body ze sekce Co ovlivňuje indexaci webu, především pak nastavení robots.txt a hodnotu meta tagu robots. V případě, že indexace není robots zakázána, pak existuje způsob, jak manuálně přidat stránku do vyhledávačů, respektive požádat o její indexaci a učinit ji prioritní pro procházení roboty. Postup je téměř totožná pro Google, Seznam i Bing.

Jak přidat stránku do Googlu

Do Google přidáte stránku tak, že se přihlásíte do Google Search Console, kde následně vyberete v menu po levé straně URL Inspection, do horního řádku zadáte požadovanou URL adresu a poté zvolíte možnost Request Indexing viz screenshot:

GSC – Přidání stránky do Google
Google Search Console – Přidání stránky do Google

Následně by se vám měla po chvíli načítání objevit následující hláška, potvrzující, že URL byla přiřazena priorita při procházení webu:

Google Search Console – Potvrzení priority crawlingu
Google Search Console – Potvrzení priority crawlingu

Změna samozřejmě nenastane okamžitě, takže doporučuji stav indexace zkontrolovat nejdříve až následující den.

Jak přidat URL do Seznamu

Přidat URL do Seznamu můžete opět pomocí nástroje Seznam Webmaster, kde po přihlášení v levém sloupci vyberete možnost Přidání URL do hledání a následně se vám zobrazí následující stránka, kde stačí pouze zadat požadovanou URL adresu.

Seznam Webmaster – Přidání URL do Seznamu
Seznam Webmaster – Přidání URL do Seznamu

Stejně jako u Googlu zde můžete přidávat URL pouze po jedné, avšak pro hromadné předávání existuje pro e-shopy ještě jedna možnost a tou je aplikace Seznam Index Checker k českému nástroji pro správu XML feedů Mergado. V případě, že váš web trápí velké množství neindexovaných stránek na Seznamu, pak právě tohle může být řešením, avšak tuto možnost budou volit spíše velké webové projekty. Nicméně Mergado se Seznam Index Checkerem lze vyzkoušet zdarma a jediné co je potřeba, je vygenerovaný XML feed a aplikace pak díky dodaným URL adresám zjistí stav indexace a neindexované adres předá pomocí API k indexaci.

Jak přidat stránku na Binq“>

Jak přidat stránku na Binq

Narozdíl od Google Search Console a Seznam Webmaster můžete v Bing Wemaster Tools můžete požádat o indexaci stránek hromadně, avšak musíte počítat s denním limitem 10 stránek. Po přihlášení do stačí rozkliknout po levé straně sekci Configure My Site a poté vybrat Submit URLs. Tím se dostanete na stránku viz screenshot níže, kde stačí pouze zadat vybrané URL adresy.

Bing Webmaster Tools – Přidání stránky na Bing
Bing Webmaster Tools – Přidání stránky na Bing

Závěr

Jak je patrné, tak indexace webu může být značně zapeklitou věcí, která je naprosto kritická pro úspešnost vašeho webu, jelikož neindexovaný web, jak kdyby prakticky neexistoval. Doufám, že vám tento článek pomohl problematiku nastínit a s neindexovanými stránkami si teď dokážete poradit. Pokud si však dál nevíte rady a nebo vás trápí nějaký další SEO problém, tak nás rozhodně neváhejte kontaktovat a v Unikum vám rádi poradíme.