Proč se jednorázové hodiny mohou zdát vysoké?

Začátky spolupráce s novou agenturou bývají časově náročné na práci specialistů. Náročnost se odvíjí od toho, zda jste už někdy využívali některé z nástrojů marketingu, anebo zda začínáte od nuly. V začátcích je nutné založit nespočet nových účtů, nástrojů a profilů, o kterých jste třeba dosud neměli ani zdání. 

U nových účtů je potřebné zapracovat množství jednorázových činností, které sice zaberou čas, ale obvykle se nastavují jen jednou:

 • založení hlavních účtů (Google, Facebook, Sklik, zbožové srovnávače, e-mailing), vyplnění profilů, nastavení plateb, propojení s redakčním systémem, ověření domén
 • nastavení měření návštěv, pixelů, nastavení konverzí, cílů, příprava remarketingových publik, propojení nástrojů
 • kontrola nastavení Google Analytics, nastavení výběru dat, doplnění filtrů, vyloučení IPs, nastavení sběru dat, nastavení cílů, e-commerce
 • založení a nastavení všech doprovodných účtů – Google Merchant Centrum, Google My Business, Google Search Console, Firmy, Mergado…
 • kontrola feedů, jejich úprava, kontrola zamítnutých a nespárovaných produktů
 • doplnění grafických materiálů – loga, ikony (úpravy velikostí obrázků)
 • analýza webu pro správné plnění cílů

Poté je možné se pustit do samotné přípravy kampaní, což vyžaduje:

 • analýzu webu, produktů, businessu a cílů
 • přípravu komplexní strategie pro všechny zdroje ve správě
 • přípravu strategie pro konkrétní zdroje
 • příprava konkrétních kampaní (náročnost je velmi individuální)

U fungujících účtů velká část práce odpadá, na druhou stranu je u nich potřebné udělat audit existujících kampaní. O přínosu takového auditu jsme již psali v jednom z našich předchozích článků. Kromě toho je pak nutné kampaně optimalizovat a zkontrolovat si správnost měření.

Jestliže si chcete ušetřit část nákladů na jednorázové činnosti a zároveň si chcete rozšířit povědomí o marketingových nástrojích, doporučujeme si založit hlavní a doprovodné nástroje po vlastní ose, přičemž my vám pro lepší orientaci poskytneme návody, jak postupovat krok za krokem.