PŘEDSTAVENÍ KLIENTA

Trh s energiemi se vyznačuje obrovskou konkurencí mezi společnostmi. Přestože náš klient zastával dominantní pozici na českém trhu v odvětví energetiky, nedařilo se mu plně obsazovat veškeré pracovní pozice, a to napříč všemi úrovněmi – od obchodních zástupců přes manažery až po regionální ředitele. My v Unikum jsme měli toto změnit a oslovit vhodné lidi.NASTAVENÉ CÍLE

Naše úkoly byli jasně dány:

1 / VYTVOŘIT VHODNOU WEBOVOU PREZENTACI

2 / ZVÝŠIT POČET ZÁJEMCŮ O PRACOVNÍ POZICE

3 / SEKUNDÁRNĚ POMOCT V TRÉNINKU MANAŽERŮ U PŘIJÍMACÍCH POHOVORŮ

JAK JSME POSTUPOVALI

1 / Vytvořili jsme jednoduché webové stránky (od wireframe přes grafiky, copywriting až po samotné kódování), na kterých jsme jasně prezentovali nejdůležitější informace (benefity, reference a další) pro uchazeče o práci.

2 / Po těchto informacích následovala JASNÁ výzva k akci v podobě vyplnění jednoduchého formuláře, na jehož základě klient mohl napřímo kontaktovat zájemce o pracovní pozici. Kladli jsme důraz na jednoduchost – pouze telefonní číslo a emailový kontakt.

3 / Následovala marketingová podpora, jež měla za cíl dosáhnout požadovaných cílů – maximalizovat počet vhodných zájemců o práci za co nejnižší cenu. Vzhledem k silně výkonnostním cílům a důrazu na relevanci cílení jsme se rozhodli pro placenou inzerci na sociálních sítích a PPC reklamu v systémech Google Ads a Sklik.

UKÁZKA A VÝSLEDKY NAŠÍ SPOLUPRÁCEDíky správnému cílení ve vyhledávání, obsahové síti a na vybraných relevantních webech se nám podařilo dosáhnout požadovaného výsledku, a získat tak odpovídající počet vyplněných formulářů, se kterými klient mohl nadále pracovat.