Finanční produkty: Možnosti a omezení v online reklamě

Specifickou oblastí inzerce jsou finanční produkty a služby související se správou a investováním peněz včetně kryptoměn a osobních půjčkek. Vždy je nutné dodržet všechny místní předpisy dle země, ve které chcete inzerovat. Navíc každý reklamní systém má svá omezení – pojďme si je tedy probrat.

Google Ads

Pro Google Ads je potřeba uvádět dostatečné informace na cílové stránce reklamy pro zvýšení transparentnosti. Reklama může být zamítnuta z následujících důvodů:

  • neposkytnutí správných kontaktních údajů spojených se sídlem propagované firmy
  • nezveřejnění souvisejících poplatků – tyto informace musí být uvedeny zřetelně přímo na odkazu, nikoli po prokliku na jinou stránku
  • neuvedení odkazů na akreditaci či doporučení třetí stranou – pokud takové informace uvádíte s cílem zlepšit svoji reputaci, pak je nutné odkazy na webu uvést

První kategorií jsou osobní půjčky, které jsou definované jako jednorázové finanční půjčky poskytované jednotlivým spotřebitelům, jejichž účelem není financování vzdělání nebo nákup dlouhodobého majetku. Spadají sem jednorázové půjčky, půjčky proti zástavě nebo zastavárny. U takovýchto produktů je nutné uvést veškeré podmínky, poplatky, charakteristiku produktu, jejich výhody a rizika. Na webu je nutné uvést:

  • informaci a minimální a maximální době splácení
  • maximální roční procentní sazbu (RPSN) – obvykle zahrnuje úrokovou sazbu, poplatky a náklady na jeden rok
  • reprezentativní příklad celkové ceny půjčky včetně všech poplatků

V rámci ochrany před nevýhodnými nebo podvodnými finančními produkty se nedovoluje inzerce půjček splatných do 60 dní nebo méně od data sjednání. Toto se vztahuje na subjekty, které přímo půjčky nabízí, na weby oslovující potenciální zákazníky a na subjekty zprostředkovávající kontakt mezi poskytovatelem a spotřebitelem.

Další kategorií jsou opce a podobné produkty, které jsou, kvůli vysoké rizikovosti finanční ztráty, zakázány v inzerci úplně. Jedná se o opce digitální, binární, opce s fixní návratností apod.

Kontrakty na vyrovnání rozdílu, promptní devizové obchody typu „rolling spot“, sázení na spread a obdobné produkty spadají do komplexních spekulativních finančních produktů. Jejich inzerce je podmíněna certifikací (https://support.google.com/adspolicy/answer/7645254). Pro každou zemi, ve které chcete inzerovat je navíc nutné požádat o certifikaci samostatně, v některých zemích je ale zcela zakázána. Inzerentem může být pouze licencovaný poskytovatel nebo agregátor.

Reklamy jsou povolené v následujících zemích:

Zcela zakázaná je propagace služeb spojených se zlepšením úvěruschopnosti. Toto se vztahuje na inzerenty, kteří takové služby nabízí přímo i na ty, kteří oslovují potenciální zákazníky nebo kontakt mezi spotřebitelem a třetí stranou zprostředkovávají.

Služby, které pomáhají s řešením zadlužení jsou povolené jen v několika zemích, konkrétně se jedná o Austrálii, Japonsko, JAR, Jižní Koreu, Anglii, USA a Španělsko. I zde je nutné požádat o certifikaci Google (https://support.google.com/adspolicy/answer/9520029). U nás propagace takových služeb možná není.

Další velkou skupinu tvoří kryptoměny, jejichž právní předpisy nejsou ještě pořád zcela ustálené a je nutné i zde splnit určité podmínky. Povolená je inzerce produktů a služeb, které souvisí s těžbou kryptoměn – hardware určený pro těžbu kryptoměn, cloudové služby, průvodce těžbou kryptoměn. 

Inzerce burz kryptoměn je možná pouze v USA a Japonsku, inzerent však musí být licencovaným poskytovatelem a jeho účet potřebuje certifikaci Googlu. 

Není povolena:

  • reklama na prvotní nabídku digitální měny (ICO), prodej tokenů kryptoměn, peněženky pro kryptoměny, propagace nákupu, prodeje nebo obchodování s kryptoměnami 
  • reklamy na agregátory či porovnávače vydavatelů kryptoměn
  • reklama na poradenství v oblasti obchodování a investic do kryptoměn

Zdroj: https://support.google.com/adspolicy/answer/2464998?hl=cs

Sklik

Omezení, které platí pro inzerci finančních produktů, je dodržení všech pravidel a specifikací pro cílové stránky na webu. Všechny informace týkající se cen, slev, akcí, půjček nebo nabídek zdarma musí být pravdivé, uvedené na cílové stránce a nepodmíněné. Pokud se v textu reklamy zmiňuje výše půjčky, musí být stejná částka uvedená i na cílové stránce

Dále je potřeba splnit pravidla pro zavádějící obsah a zakázané praktiky. Inzerce nesmí mít prvky klamavé reklamy, není možné inzerovat služby, které slibují nepravděpodobný výsledek, služby založené na pravidelných automatických platbách a zpětné hypotéky, které však na našem bankovním trhu téměř nejsou k dispozici, využívají se častěji v zahraničí.

Reklama nesmí být formulována tak, aby uživatel nabyl dojmu, že o něm inzerent shromažďuje data, která jsou považována za citlivá, v tomto případě by se jednalo o nepříznivý finanční stav.

Jiná omezení pro inzerci finančních produktů a služeb Seznam nemá, jeví se tedy jako ideální systém pro propagaci produktů z tohoto segmentu.

Zdroj: https://napoveda.sklik.cz/pravidla/#cilova-stranka

Facebook

Do zakázaných finančních produktů spadají na Facebooku prvotní nabídky digitální měny (např. propagace včasné investice do nové měny), binární opce a obchodování s rozdílovými smlouvami (CFD). Tyto služby jsou totiž často spojované se zavádějícími či podvodnými praktikami. Nelze propagovat ani okamžité rychlé půjčky a krátkodobé půjčky na 90 a méně dní. Reklamy které propagují kreditní karty, půjčky nebo pojišťovací služby musí cílit na uživatele starší 18 let. 

Pokud chcete propagovat produkty a služby spojené s kryptoměnami, je nutný předchozí písemný souhlas Facebooku (https://www.facebook.com/help/contact/532535307141067). Výslovně zakázáno je inzerovat prodej tokenů. Se souhlasem Facebooku je pak možné propagovat hardware a software pro těžbu kryptoměn, platformy pro obchod s kryptoměnou a kryptoměnu samotnou.

Zcela povolená je propagace daňových služeb pro společnosti zabývající se kryptoměnami a propagace informací o kryptoměnách jako takových. To se vztahuje i na události, vzdělávání  a novinky z tohoto oboru, případně nástroje pro digitální platby, pokud nejsou v této souvislosti nabízeny doplňkové produkty nebo služby. 

Během procesu schvalování reklamy automat vždy prochází text, obrázky, cílení, umístění reklamy, ale i obsah cílové stránky. Vždy je opravdu nutné brát v potaz to, co na svém webu uvádíme, aby jeho obsah nebyl v rozporu se zásadami.

Zdoj: https://www.facebook.com/policies/ads/prohibited_content/prohibited_financial_products_and_services
https://www.facebook.com/policies/ads/prohibited_content/short_term_loans
https://www.facebook.com/policies/ads/restricted_content/financial_services
https://www.facebook.com/business/help/376856396265706?id=595195347635322
https://www.facebook.com/policies/ads/restricted_content/cryptocurrency_products_and_services

Instagram

V otázce finančních služeb není Instagram nijak konkrétní, opět se zde opakuje zákaz podávání klamavých, nepravdivých nebo jinak nepřesných informací či propagace nelegálních účelů. Dále je nutné splnit zásady komunity (https://help.instagram.com/477434105621119), které se mj. v otázkách regulovaných služeb a produktů odvolávají na zákony dané země.

Affiliate marketing

U finančních produktů není nutné se omezovat ani v affiliate marketingu. Pokud nabízíte služby týkající se kryptoměn, financí a pojišťovnictví, můžete se do této sítě například s VIVnetworks zapojit. Vždy se ale také posuzují konkrétní podmínky daného produktu, nesmí vykazovat podvodné nebo nekalé praktiky, se kterými se partneři neztotožňují.